Powrót do strony głównej
Matematyka
na co dzień
Arytmetyka Geometria Algebra Organizowanie
danych
4.
5.
6.
wątek 3.
Figury geometryczne
i ich własności
wątek 4.
Przekształcenia geometryczne
wątek 5.
Miara
 1. rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych: trójkąty, kwadraty, sześciokąty, prostokąty;rys
 2. boki równoległe i prostopadłe;rys
 3. koło; ćwiczenia w rysowaniu z użyciem cyrkla, linijki i ekierki;rys
 4. prostopadłościany, ściany równoległe i prostopadłe, modele prostopadłościanów; siatki prostopadłościanów, rysowanie siatek i tworzenie brył; rysowanie prostopadłościanów;rys
 5. przygotowanie do układu współrzędnych, ćwiczenia na geoplanie i sieciach.rys
 1. przygotowanie do odbić lustrzanych i przesunięć; kopiowanie kształtów (np. na geoplanie i sieci) tworzenie ze znanych figur kompozycji i ornamentów oraz opisywanie ich;rys
 2. dostrzeganie regularności w tworzonych kompozycjach;rys
 3. skala i plan.
 1. ćwiczenia w mierzeniu; długość, czas, prędkość, masa, pojemność; podstawowe jednostki; przybliżony charakter pomiarów;
 2. mierzenie obwodów figur, obliczanie obwodów prostokątów o danych bokach;rys
 3. mierzenie pól prostokątów (np. przez wypełnianie kwadratami), obliczanie pól prostokątów o danych bokach;rys
 4. przygotowanie do obliczania pól innych figur -- rozcinanie figur na części i składanie z części (tangramy); rys
 5. obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu;rys
 6. przykłady obliczania objętości prostopadłościanu przez zliczanie sześcianików jednostkowych.rys